Gå til innhold Gå til navigasjonen

LOfavør Advokatforsikring

Logo-hvit-bakgrunn-png

Stadig flere oppdager og benytter seg av advokathjelp gjennom forsikring. I dag har blant annet 11 norske og to svenske LO-forbund LOfavør Advokatforsikring hos HELP som kollektiv medlemsfordel, og dermed tilgang til advokat i privatlivet. Som LO-medlem kan du i tillegg tegne LOfavør Advokatforsikring som del av en klubb eller forening, og individuelt. De tre ulike avtalene for LOfavør Advokatforsikring kan du lese mer om nedenfor.

Enten man bare trenger et råd eller saken ender i retten, betaler man ingen timepris, kun forsikringspremien. Ved å tegne forsikringen kollektivt oppnår man at alle kan få tilgang til advokat til en pris man har råd til!

Advokathjelp innen:

  • Familierett
  • Arverett
  • Kjøpsrett
  • Ulovlig og krenkende nettpublisering (WebHELP)
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Førerkortbeslag ved privat kjøring

Forbund

LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring. I en kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle forbundets medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen.
Se oversikt over forbund med kollektiv avtale

Klubber og foreninger

Klubber og foreninger i LO-forbund kan tegne kollektiv avtale om LOfavør Advokatforsikring. Dette tilbudet er aktuelt for forbund som ikke har en kollektiv avtale om advokatforsikring.
Les mer »

Individuell

Gjennom LOfavør tilbys en avtale om individuell tegning av advokatforsikring til sterkt redusert pris. Denne muligheten tilbys LO-medlemmer som ikke er med i en kollektiv avtale om advokatforsikring. Forsikringen dekker privat advokathjelp fra HELPs spesialiserte advokater.
Les mer »
The Lawyer The Lawyer - mobile