Forbund

LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring. I en kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle forbundets medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen.

Forbundet inngår forsikringsavtalen direkte med HELP. Oversikten nedenfor vises hvilke LO-forbund som har kollektiv avtale om advokatforsikring. Tilhører du et av disse forbundene, og ikke har reservert deg mot advokatforsikring, har du dekket advokathjelp hos HELP Forsikring. 

Norsk Transportarbeiderforbund
Medlemmer har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
Norsk Sjømannsforbund
Alle medlemmer i Norsk Sjømannsforbund har advokathjelp inkludert i medlemskapet gjennom medlemsfordelen Advokatforsikring.
Les mer »
Postkom
Medlemmer i Postkom har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
Norsk Lokomotivmannsforbund (Lokmann)
Medlemmer har fri tilgang til advokat gjennom advokatforsikring.
Les mer »
Skolenes Landsforbund
Alle medlemmer i Skolenes Landsforbund har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
Norsk Arbeidsmandsforbund
Medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
FLT
Medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Medlemmer i NFF har fri tilgang til advokat i privatlivet gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
Norges Offisersforbund
Medlemmer i NOF har fri tilgang til advokat i privatlivet gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Medlemmer i MFO har fri tilgang til advokat i privatlivet gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.
Les mer »
Industri Energi
Alle medlemmer av Industri Energi har dekket advokathjelp fra HELP Forsikring i Sverige og Danmark. For saker som gjelder Norge ta kontakt med forbundet.
Les mer »
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
Fra 1. juni har alle medlemmer fri tilgang til advokat i privatlivet gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.*
Les mer »