Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Medlemmer i MFO har fri tilgang til advokat i privatlivet gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.

Medlemsfordelen ble innført 1. oktober 2016 og gir medlemmer nærmest ubegrenset advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i livet. 

Medlemmer får:

 • Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen: 
  - Familierett 
  - Arverett
  - Kjøpsrett
  - Krenkende nettpublisering ( WebHELP
  - Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig) 
  - Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. 
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat. 
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger. 
 • Ingen timepris, advokathjelpen er inkludert i medlemskapet. Som medlem betaler du ingen egenandel. Ved tvist påløper en egenandel på kr 3000. Der det er flere medlemmer i husstanden dekkes denne helt av forbundet. I øvrige tilfeller dekker forbundet kr 1000. 

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i MFO.

Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår

Har du spørsmål om advokatforsikring? 

Send en e-post til post@help.no eller ring 22 99 99 99. 

Gå til www.musikerorg.no