Norsk Lokomotivmannsforbund (Lokmann)

Medlemmer har fri tilgang til advokat gjennom advokatforsikring.

Ordningen gjelder for alle medlemmer som ikke reserverte seg ved oppstarten. Medlemsfordelen gir medlemmer nærmest ubegrenset advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i livet.

Medlemmer får:

Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:
- Kjøpsrett
- Familierett
- Identitetstyveri
- Krenkende nettpublisering ( WebHELP )
- Arverett
- Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)
- Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse)

15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet

Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat

Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger

Som medlem betaler du ingen egenandel ved bruk av HELPs advokater

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår
Read terms and conditions in English

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak? 
Send oss en e-post  eller ring 22 99 99 99.

Gå til  www.lokmann.no