Norsk Transportarbeiderforbund

Medlemmer har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen advokatforsikring.

Medlemsfordelen gir medlemmer nærmest ubegrenset advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i livet.

Medlemmer får:

Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:
- Familierett
- Arverett 
- Kjøpsrett
- Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig) 
- Krenkende nettpublisering ( WebHELP )
- Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse)

15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet

Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat

Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger

Som medlem betaler du ingen egenandel ved bruk av HELPs advokater

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund.

Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår.
Terms and conditions in English

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak? 
Send oss en e-post  eller ring 22 99 99 99. 

Gå til www.transportarbeider.no