Informasjon om din boligkjøperforsikring

Med boligkjøperforsikring får du hjelp fra spesialiserte advokater hvis du får problemer i forbindelse med boligkjøpet.

Informasjon om din boligkjøperforsikring

Hva er boligkjøperforsikring?

Med boligkjøperforsikring får du hjelp fra spesialiserte advokater hvis du får problemer i forbindelse med boligkjøpet. Selv om både selger og megler har gjort alt korrekt i forbindelse med boligsalget, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Skulle noe oppstå, sparer du mye tid, penger og krefter på å ha en profesjonell part som hjelper deg fra første dag og helt til saken er avsluttet.

En stor andel boligkjøpere ender opp med å klage på boligen de har kjøpt. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende, og svært mange klager blir avvist.

Boligkjøperforsikring gir deg:

 • Fri tilgang til spesialisert advokathjelp ved klage på kjøpt bolig.
 • Nødvendige kostnader til skadetakst og vurdering av feil/skade.
 • Dekning av motpartens saksomkostninger hvis disse blir idømt.
 • Advokathjelp fra signering til overtagelse, og videre i fem år etter overtagelsen.
 • HELP betaler ikke reparasjonskostnadene dine, men vi gir deg spesialisert advokathjelp hvis det oppstår problemer etter boligkjøpet ditt.
 • Boligkjøperforsikring gir ikke fri tilgang til takstmann, men HELP dekker fagkyndig vurdering når din advokat i HELP finner det nødvendig.
 • Hvis det er grunnlag for det, fremmer vi ditt krav (typisk prisavslag eller erstatning) mot selger. Må saken avgjøres i domstolene, koster det ikke noe ekstra for deg. Dersom vi mener at du ikke kan vinne frem, forklarer vi deg hvorfor. Alle gode advokater plikter å si i fra hvis saken mangler rettslig grunnlag.
 • Du kan være trygg på at advokaten din i HELP jobber for din sak. Er du uenig i advokatens vurdering kan du uten kostnad klage til en uavhengig klagenemnd.
 • Boligkjøperforsikring dekker både egne og motpartens kostnader hvis du taper saken i retten. Derfor har du ingen økonomisk prosessrisiko. Dette gir styrke i forhandlinger med motparten.

Boligkjøperforsikring vs dekning gjennom villa- /innboforsikring

De fleste villa- /innboforsikringer har et element som dekker rettshjelp, men denne har sterke begrensninger og kan ikke sammenlignes med boligkjøperforsikring i omfang:

 • HELPs kunder får tilgang til advokathjelp også før det oppstår en tvist.
 • Du får en ubegrenset dekning som også omfatter motpartens omkostninger.
 • Erfaringen viser at HELPs kunder får raskere og bedre oppgjør nettopp på grunn av den ubegrensede dekningen.

Husk at reklamasjonsfristene er strenge, kontakt derfor HELP så snart feil oppdages. Har du spørsmål kan du gjerne kontakte vår kundeservice på telefon 22 99 99 99.

Hvordan klage på feil etter boligkjøp?

Derfor er det viktig med boligkjøperforsikring

Hytte innvendig

 

Boligkjøperforsikring gir deg som kjøper nærmest ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater når du oppdager feil. Selv om det skulle vise seg å ikke være grunnlag for en reklamasjon, kan du spare penger med boligkjøperforsikring: Det kan bli dyrt å utrede om saken vil føre frem eller ei.

Det klare flertallet av HELPs saker løses uten behandling i domstolene. HELP plikter å gå videre med alle saker der det er mulig å vinne frem. I retten seirer kjøpere med boligkjøperforsikring i mer enn halvparten av sakene. Seier innebærer at kjøper får et bedre resultat i retten enn hun eller han er tilbudt før rettslige skritt varsles.

1. Eierskifteforsikring er selgers forsikring. Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt.
2. Boligkjøperforsikring gir deg trygghet hvis du skulle oppdage feil eller mangler ved boligen.
3. Boligkjøperforsikring er en liten kostnad i forbindelse med bolighandelen. Får du problemer er det dyrt å stå uten forsikring.
4. Du får tilgang til spesialiserte advokater og profesjonell hjelp når du trenger det.
5. Du trenger ikke frykte store kostnader hvis saken må løses i retten. Boligkjøperforsikring sparer deg for tid, penger og bekymringer.

Boligkjøperforsikring er viktig for alle boligtyper

Uansett hvilken boligtype du kjøper, kan du støte på uventede problemer. Alder på boligen er heller ingen indikator på at problemene vil utebli.

Selgers eierskifteforsikring

Innvendig mot verandadør_teaser

 

Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsikring? De fleste som selger boligen sin velger å tegne eierskifteforsikring. For deg som kjøper betyr det at i stedet for å klage direkte til selger, må du forholde deg til et ressurssterkt forsikringsselskap som benytter spesialiserte advokater. Eierskifteforsikringen trer altså inn i selgers sted og påtar seg det eventuelle ansvaret som selger får, dersom det er rettslig grunnlag for det.

Som boligkjøper uten den samme spesialkompetansen i ryggen, vil det ofte være svært vanskelig å få gjennomslag for klagen din, selv om det i utgangspunktet er rettslig grunnlag for det. Du som kjøper får med andre ord ikke flere rettigheter selv om selger har eierskifteforsikring.

Det er svært viktig at du som kjøper også har spesialiserte advokater på din side. Det er avgjørende å ha nødvendig kunnskap om hvilke argumenter som taler for at kjøper har krav på prisavslag , erstatning eller heving , hvilke argumenter som taler i mot, og hvilke argumenter som veier tyngst.

Hvis det finnes mulighet for å nå frem med et krav mot selger, vil HELPs advokater ta hånd om hele reklamasjonsprosessen, og boligkjøperforsikringen dekker alle kostnader frem til dom i siste instans.

Dekning

Hvit trevegg med vindu

Her kan du lese eksempler på saker vi har løst for våre kunder
Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår
Terms and conditions in English