Om oss

HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Skandinavia med advokathjelp som spesialområde.

 • Vår visjon er å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for folk flest og slik bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.
 • Vi tilbyr rettshjelpsforsikringer innen sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark.  
 • Våre mer enn 100 advokater og jurister er del av store juridiske fagmiljøer i Skandinavia.
 • Siden starten i 2005 har HELP Forsikring håndtert mer enn 100.000 saker.
 • HELP Forsikring ledes av administrerende direktør Johan Dolven og har hovedkontor i Oslo, samt egne kontorer i Sverige og Danmark .
 • HELP er siden 2013 heleid av det tyske forsikringsselskapet ARAG , som i likhet med oss er spesialister på advokattjenester gjennom forsikring i 16 land

Advokathjelp gjennom forsikring

 • Advokatforsikring er en helt ny måte å tilby advokathjelp på. Kundene er sikret juridisk hjelp og veiledning uten dyre advokatregninger, høye egenandeler og ekstra kostnader.
 • Enten man bare ønsker et råd eller saken ender i retten, betaler man ingen timepris.
 • Forsikringen omfatter også idømte sakskostnader ved tap i domstolene. Kunden har med andre ord ingen økonomisk prosessrisiko, forutsatt at advokaten utpekes av HELP.
 • Kunden kan etter ønske velge advokat selv. Da dekkes timesats etter offentlig salærsats, men idømte sakskostnader er ikke dekket. Selv om advokatvalget er fritt, ønsker vi fornøyde kunder, og foretrekker naturlig nok at kunden velger den advokaten HELP utpeker. Vi har mer enn ti års erfaring og utgjør landets største juridiske ekspertmiljø innen flere rettsområder. 
 • Advokater utpekt av HELP er også underlagt et strengere sikkerhetsnett enn bransjen for øvrig (se forsikringsvilkårene her). HELP ønsker med dette å sikre at våre kunder ivaretas best mulig, og at all saksbehandling kan etterprøves.

 

HELP Forsikring tilbyr seks ulike rettshjelpsforsikringer

Vår målsetting er å spare privatpersoner for tid, kostnader og bryderi forbundet med klagesaker og advokatbruk. Våre kunder kan betrakte oss som sitt eget advokatkontor. HELP Forsikring tilbyr seks ulike rettshjelpsforsikringer:  Advokatforsikring Privat,   Advokatforsikring BedriftBoligkjøperforsikring , WebHELPID-tyveriforsikring og forbrukerkjøpsforsikring .

Les mer om de ulike forsikringene her   

Rapporter