ARAG kjøper HELP Forsikring

Siden 2007 har det tyske familieeide forsikringsselskapet ARAG vært største eier i HELP. I løpet av året vil ARAG overta samtlige aksjer i selskapet.

Fra storeier til hovedeier

HELP Forsikring åpnet dørene i 2005 med Ferd og Storebrand Liv som andre majoritetseiere. ARAG er blant verdens ledende selskaper innen advokatforsikring, med virksomhet i 15 land og mer enn 3500 ansatte. I en pressemelding fremhever ARAGs styreformann at HELP  har vært en døråpner i det norske markedet, og at selskapet ser et stort potensial for advokatforsikring i hele Skandinavia. I tillegg til hovedkontoret i Oslo åpnet HELP Forsikring filial i Stockholm i 2012.

Ingen endringer

Med dette får HELP Forsikring en sterk, uavhengig og spesialisert eier, som kjenner oss godt.  HELPs ledelse forblir uendret. Med en solid eier som viser oss tillit, kan vi i HELP holde uendret fokus på å gjøre en best mulig jobb for kundene våre. Vi er stolte av at et av verdens ledende selskaper innen advokatforsikring nå kjøper HELP 100 %. Med ARAG som eier er vi godt rustet for planlagt vekst, samtidig som ARAGs uavhengighet fjerner risikoen for fremtidig interessekonflikt mellom oss og våre samarbeidspartnere. Overtakelsen medfører ingen endringer for noen av HELPs ansatte. Derimot vil vi i løpet av året rekruttere ytterligere ca 20 nye advokater.

HELP Forsikring forblir et norsk forsikringsselskap underlagt norske tilsynsmyndigheter. Oppkjøpet er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet.

Se nærmere informasjon og hele pressemeldingen på ARAGs nettsider.