Aftenposten.no: Gammelt hus med skjulte feil ga 400.000 kr i erstatning

De kjøpte et hus fra 1951 uten særlig oppgradering. Likevel fikk de stort prisavslag for feil og mangler etter en runde i retten.

Samboerparet kjøpte et gammelt hus fra 1951 og måtte regne med konsekvenser på grunn av alder, mente boligselgeren. Men - selgeren opplyste ikke om en fagkyndig rapport som viste behov for totalrenovering av taket. I tillegg ble det tilbakeholdt informasjon om andre feil og mangler.

Kloakken tettet seg

Kort tid etter overtagelse oppdaget likevel paret flere feil og mangler med tak og pipe, problemer med kloakk og drenering og feilkonstruksjon i kjelleren. De oppdaget også rett etter innflytting at taket og pipen var blitt undersøkt kun noen uker før salget, og at rapporten var blitt oversendt megler. Ifølge naboen i andre etasje var selger med på befaringen, men selgeren nektet for å ha sett rapporten. Rapporten viste at taket var i «generelt dårlig forfatning», med anbefaling om at taket burde totalrenoveres, og at pipen burde renoveres. Taket ble renovert av kjøper sommeren 2012.

Manglende salgsoppgave kan gi store konsekvenser for kjøper og selger.

Retten mente at så lenge det foreligger sakkyndig anbefaling om kostnadskrevende arbeider på huset, er dette opplysninger kjøper hadde grunn til å regne med å få. Boligkjøperne vant dermed saken. Prisavslaget ble imidlertid ikke så høyt som kjøperne krevde, men satt til i overkant av 434.000 kroner. I tillegg kommer forsinkelsesrenter, og saksomkostninger på 140.000 kroner som selger må betale.

Opplysningsplikt

- Det vanskelig å vinne frem med krav om prisavslag på noe som er gammelt og slitt. Selger er likevel underlagt en opplysningsplikt om negative forhold ved eiendommen. I denne saken nektet selger for kunnskap, men retten fant det bevist at selger hadde tilbakeholdt informasjon, sier kjøpernes advokat Johan Bernander i Help. Det at opplysningsplikten er brutt på flere områder som omfatter store og kostnadskrevende utbedringer var avgjørende for saken, mener Bernander.

Problematisk med tomannsboliger

Forsikringsselskapet Help som bistår boligkjøpere i retten mener dommen viser hvordan vedlikehold av tomannsboliger kan skape grobunn for konflikter. - Dommen er et godt eksempel på hvorfor tomannsboliger kan være en slags «dødens posisjon» for boligeiere. Aller vanskeligst kan nok situasjonen være for de som eier horisontaldelt tomannsbolig, som er tilfelle i denne saken. Noen mener at taket er 2. etasjes ansvar, mens 1. etasje svarer for vedlikehold av kjeller, med mer. Slik er det ikke, sier informasjonssjef Dag Are Børresen i Help . Alt som er av fellesareal, taket medregnet, er beboernes felles ansvar.

Samboerparet betalte 250.000 kroner under takst for huset. Medregnet prisavslaget i retten, har de nå kjøpt huset for nær 700.000 kroner under takst.

Les hele artikkelen på Aftenposten.no