Aftenposten.no: Kattepiss kostet 90.000 kroner

Et par som kjøpte bolig får 90.000 i prisavslag fordi et stort antall katter hadde urinert i leiligheten de siste 25 årene.

I boligsalgsrapporten het det at «boligens innvendige overflater er påført mindre slitasjer, dette på grunn av husdyrhold. Skader/slitasjer antas kun å ha skjønnsmessig betydning».

Da kjøperne satte i gang med oppussing og fjernet linoleumsbelegget ble lukten av kattepiss nokså mye sterkere. Det ble oppdaget fuktskader i sponplatelaget. Senere viste det seg at også isolasjonen måtte fjernes og bjelkelaget desinfiseres. Kostnadene for å utbedre skadene løp opp i drøyt 100.000 kroner.

Selger ble først dømt i forliksrådet til å betale 107.800 kroner tilbake til kjøperne. Pluss 4300 kroner i saksomkostninger. Forsikringsselskapet Protector og selger gikk til søksmål. I tingretten hevdet de at selger ikke var kjent med at urinen hadde trukket ned i gulvet, og at boligens tilstand i det vesentlige var i henhold til avtale.

Det mente ikke Stavanger tingrett. Retten legger til grunn at «årsaken til skaden er at selgers katter - mange ganger og over lang tid - har urinert på gulvet inne. Denne urin har så vidt retten forstår rent inntil vegg, under vegglist og derfra trukket ned i spongulv og underliggende isolasjon».

Retten kan ikke se at kjøper fikk opplysninger om dette, hverken skriftlig eller muntlig. Prisavslaget ble denne gang satt til 90.000 kroner. I tillegg kommer 36.000 for å dekke saksomkostningene til de som kjøpte boligen.

Les hele artikkelen på Aftenposten.no
Les mer om boligkjøperforsikring