Bergens Tidende: Foreldreskap er livslangt

Det er de samme gode foreldre som kjemper mot mobbing og for trygge skoleveier, som rammer sine egne barn ved å utsette dem for krangling på hjemmebane.

Hvert år opplever minst 20.000 barn at foreldrene skiller lag. For de aller fleste er det en krise de kommer igjennom uten altfor store arr, men for noen barn er dette en krise som ikke går over. De lever sin barndom preget av foreldrenes konflikter og problemer. Disse barna er sårbare. Virkninger kan måles i økt forekomst av kriminalitet, rusproblemer og psykisk sykdom. Foreldrekonflikter etter skilsmisse er utløsende eller bakenforliggende årsak til rundt 30 prosent av selvmordsforsøkene blant tenåringer, ifølge Aftenposten. Disse barna har problemer det er vanskelig å snakke høyt om, fordi årsaken til problemene ligger i en rett vi voksne har til å leve våre liv og ta våre valg.

Vil disse foreldrene skade barna sine? Nei, selvsagt ikke. Mange foreldre oppfører seg likevel på en måte som gjør at barna blir skadelidende. Et samlivsbrudd er ikke bare en krise for barna. Det er også en krise for foreldrene. Ofte er foreldrenes omsorgsevne svekket fordi de er i personlig krise med sterke og svingende følelser som frykt, sorg, svik, savn og sinne. Da er det ekstra vanskelig å ha overskudd og ressurser til å sette barna først, og til å anstrenge seg for å få til et konstruktivt foreldresamarbeid med den andre forelderen.

Teller overnattinger

Vi unner våre barn det beste, og da er ingen pris for høy. Men så svikter vi helt når vi teller antall overnattinger pr. måned på grunn av samværsfradraget. Det er de samme gode foreldre som kjemper mot mobbing og for trygge skoleveier, som rammer sine egne barn ved å utsette dem for krangling og konflikt på hjemmebane.

Foreldre blir aldri ferdige med hverandre. Samliv kan avsluttes, men foreldreskapet er livsvarig. Da følger det med en plikt til å unngå at vår konflikt rammer barna. Barna skal oppleve at to gode voksne oppdrar og elsker det, selv om foreldrene bor hver for seg. Belønningen er rik i form av trygge og sunne barn.

I samarbeid med Unicef Norge arrangerer Goal for Children konferansen #denviktigstestemmen på Litteraturhuset i Oslo i dag. #denviktigstestemmen

Les hele artikkelen her