Bt.no: Fikk hevet boligkjøp fordi naboleiligheten luktet vondt

Selgerens anke ble forkastet. Lagmanssretten mener hun burde ha opplyst om rekkevidden av luktproblemet.

En kvinnelig boligkjøper fikk i fjor hevet kjøpet av leiligheten sin i tingretten. Bakgrunnen for dette var at vond lukt fra leiligheten under gjorde at hun aldri flyttet inn. Kjøperen mener at selger ikke hadde opplyst om at lukten var et kjent problem. Kjøperen beskrev lukten som «forferdelig» da vi snakket med henne i fjor: - Det er drittlukt ganger ti, jeg har aldri luktet noe lignende, sier kvinnen.

Anket dommen

Lukten gjorde at kjøperen ikke orket å oppholde seg i leiligheten, og forsikringsselskapet Help krevde at kjøpet ble hevet. Tingretten mente at lukten var et vesentlig avtalebrudd, fordi den ville utgjøre en ulempe for de fleste potensielle kjøpere. De var ikke i tvil om at selger har utvist stor grad av skyld.

I tillegg til å heve kjøpet fikk kjøperen medhold i å få dekket saksomkostninger, kostnader i forbindelse med kjøpet og takstmann. Selgeren anket dommen, og ny dom var klar i lagmannsretten 7. juli i år.

Selgerens anke ble forkastet og hun må til sammen betale 1.566.708 til kjøper og i saksomkostninger.

Lagmannsretten mener at selgeren misligholdt sin opplysningsplikt.

- Retten finner det bevist at det er et luktproblem som selger kjente til. Det var flere vitner som kunne bekrefte at de har kjent lukt fra naboleiligheten. Videre finnes det dokumentbevis som indikerer at dette var et problem, forteller kjøperens advokat, Johan G. Bernander i HELP.

Les hele artikkelen på bt.no