Dagbladet.no: Bruker hjemmesnekret eller ingen leiekontrakt

Advokatene i HELP Forsikring jobbet gratis på fredag. De svarte på spørsmål om et meget betent saksområde.

HELP Forsikrings 80 advokater arrangerte fredag denne uken sin fjerde advokatdugnad. Hvert år siden 2010 har selskapet brukt én dag til å gi gratis advokathjelp innenfor et rettsområde hvor de opplever høyt konfliktnivå og mange saker, og årets tema var husleierett.

Høyt konfliktnivå

Opinion Perduco utførte i denne sammenheng en undersøkelse som bekrefter HELPs egen statistikk, samt byr på noen overraskende resultater om leiemarkedet. Hovedfunnet er høyt konfliktnivå og at folk bruker hjemmelaget eller ingen kontrakt.

Nesten 1 av 4 (23 prosent) har opplevd konflikt i forbindelse med leie eller utleie av bolig, mens 3 av 4 konflikter (74 prosent) handler om penger, typisk manglende betaling. 6 av 10 konflikter (59 prosent) handler om hybel eller sokkelleilighet. 24 prosent av de spurte svarer at de har skrevet kontraktsinnholdet selv. Det vil si at de ikke har brukt en standardkontrakt fra Forbrukerrådet, eller andre. Hele 12 prosent har ikke brukt kontrakt i det hele tatt. Pussig nok er det færre konflikter der det ikke er kontrakt, enn der det er brukt kontrakt.

Les hele artikkelen på Dagbladet.no