Dagsavisen: Ber naboer 
snakke sammen

NABOKRANGEL: Ifølge forsikringsselskaper krangler vi stadig mer med naboen. Trær og hekker er det vi krangler mest om. Flere bør forsøke å snakke sammen før de tar saken til retten, mener Konfliktrådet.

Så rant det over til slutt, i nabokrangelen om et uthus som skal ha krysset en tomtegrense. Uthuset ble saget i to mens eieren var på ferie i Spania, kunne Dagens Næringsliv fortelle i går. Nabokrangling er noe vi i Norge er gode på, viser tall fra If Skadeforsikring.

Prinsippsak

Også forsikringsselskapet HELP forteller at det er stor pågang av nabofeider. Advokat og informasjonssjef Dag Are Børresen tror ikke kranglingen er til å unngå. – Det blir gjerne en æressak ikke å fire på kravene, og vi forventer eller håper at den andre skal ta initiativet til forsoning. Et eksempel er saken fra Sandefjord om et tre, som etter tap for treets eier i lagmannsretten ble avvist av Høyesterett og Den europeiske Menneskerettsdomstolen. Det ble en prinsippsak, og slikt er domstolene generelt lite glad i, sier han. Det er nemlig ofte et tre eller en hekk som kan være gjenstand for nabobråket.

Uklare regler

– Det kan gjerne være folk som har vært gode venner og naboer tidligere, men som med årene har fått en knute på tråden. Jeg tror ofte at dette bunner mer i psykologi enn juss, sier Børresen. Han påpeker at det også kan være vanskelig å forstå regelverk om hvor høye trær kan være, rettigheter og plikter knyttet til gjerder og generelt hva man må tolerere av naboen. I tillegg viser han også til den generelle bestemmelsen i Naboloven §2 som begynner slik: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

– Dette kan vi jo tolke mye inn i. Men jeg tror det viktigste er at vi forsøker å snakke ordentlig sammen før vi kontakter en advokat. Eller i hvert fall før vi opplyser naboen om at vi er i kontakt med advokat. Selv hadde jeg nok følt meg veldig truet dersom jeg fikk høre at naboen hadde kontaktet advokat, uten at vi hadde snakket sammen først, sier Børresen. Han understreker også: – Det er sjelden anbefalt å ta saken i egne hender.

Les hele saken på Dagsavisen.no