Dine Penger: Fortsatt arvefelle for samboere

Med statsbudsjettsforslaget gjør regjeringen Solberg forskjellen mellom ektepar og samboere enda mindre. Men en viktig forskjell må samboere passe på, advarer ekspert.

Endrer reglene

I forslaget til statsbudsjett er det to forslag som gjør at samboere i lovverket blir behandlet enda mer slik ektepar gjør.

  • Forslaget om å fjerne arveavgiften gjør at alle samboere slipper arveavgift hvis den ene dør. Samboere med felles barn og samboere som har bodd sammen i mer enn to år har allerede hatt fritak for arveavgift, når slipper alle samboere.
  • Forslaget om å fjerne skatteklasse 2 for familier der den ene forsørger den andre, gjør også at en annen liten fordel med å være ektepar forsvinner.

Pass på arvefellen

Men selv om arveavgiften forsvinner, kan ikke samboere gå rundt og tro at de får arve den andre hvis samboeren dør. – Det hjelper ikke om arveavgiften faller bort, om en ikke har arverett, presiserer advokat Birgitte Schjøtt Christensen hos Help.

Les hele saken på Dine Penger
Les våre juridiske råd og veiledninger om arv