Fagbladet Ledelse og Teknikk: HELP til alle

Hørt om HELP Forsikring? Ikke det? Da er det på tide?
Og det handler om rettssikkerhet – og pris.

Sju LO-forbund har til nå inngått en avtale med HELP Forsikring. FLT kan bli forbund nummer åtte. Som kjent er det dyrt å gå til advokat, timeprisen er høy, det blir fort titusener av kroner å betale. Også "småsaker" kan fort koste en del penger, for eksempel sette opp en skikkelig samboerkontrakt eller skrive et gyldig testamente .

- HELP Forsikring er en ny måte å tenke juridisk bistand på. Dette er en kollektiv måte å tenke på, forteller Richard Riekeles og Dag Are Børresen .

Slippe rettssystemet

For HELP er det ikke noe mål å få saker inn i rettssystemet. - Nei, det beste for alle parter er jo å unngå opprivende stridigheter. Da er det viktig at en advokat fra oss kommer inn tidlig i prosessen, en som kan se en sak utenfra og har erfaring og kan gi råd. Det er viktig at våre kunder melder fra tidlig om forhold de står oppe i, påpeker Riekeles og Børresen.

Les eksempler på saker vi har løst