Med advokathjelp fra HELP får kjøper nesten 2.5 mill

Dommen i Follo tingrett kritiserer selgers forsikringsselskap for dårlig oppfølging. Selskapet svarte ikke henvendelser, så kjøper var tvunget til å ta ut stevning for tingretten. Nå har de vunnet frem. Bare sakskostnadene har passert 400 000 kroner.
Med advokathjelp fra HELP får kjøper nesten 2.5 mill

Takstmannen skriver at selgers egeninnsats har gjort huset farlig å bo i.

Fra Follo tingretts dom:

«Retten legger til grunn at Protector har forholdt seg passive i lange perioder av gangen i løpet av saken. Retten finner dette klanderverdig. Forsikringsselskapet har hatt flere oppfordringer til å gjennomgå huset nærmere og retten legger til grunn at dette er en av årsakene til at flere av manglene er oppdaget etter hvert, eller i det minste omfanget av manglene.»

Saken er omtalt flere steder, blant annet i Aftenposten , Bergens Tidende og Sunnmørsposten.