Museskader for 400.000 kroner

Musene har gjort skade for 400.000 kroner i eneboligen i Arendal. Eierskifteforsikringen avviste saken, og kjøper var derfor nødt til å gå til sak gjennom sin advokat i HELP. Saken ble omtalt i Agderposten 24. februar.
Museskader for 400.000 kroner

Eierskifteforsikringsselskapets takstmann forklarte i tingretten at "Skal man forfølge alle som selger hus med mus, vil det...bli helt håpløse tilstander i eiendomsmarkedet."

I tingretten ble kjøperne tilkjent 310.000 kroner. Saken ble ikke anket, men senere forlikt mellom partene.

Agderpostens abonnenter kan lese nettutgaven her .