Slik unngår du arvefellene

HELP-advokat Arne Johan Almeland gir gode råd for å unngå arvekonflikt i Dagbladet 18. mai.
Slik unngår du arvefellene

1. Tenk gjennom og diskuter med barna. Husk at store verdier = stor risiko for arvetvister.

2. Det kan være greit å overføre fritidseiendom mens man lever – i samråd med barna. Dere kan som givere stille vilkår om bruksrett, f.eks «vi skal bruke hytta fire uker i juli hvert år».

3. Det er lov å gi mer arv til ett eller flere barn, men det må gjøres med testament. Alle kan testamentere ⅓ til hvem man vil.

4 Husk at bildet over arvinger i dag er mer «komplisert» når man har egne barn, fellesbarn, barn til ny samboer/ektefelle. I tillegg kan det ofte være flere barnekull med stor tidsavstand.

5 Samboere bør vurdere å skrive testament til fordel for hverandre (⅓ om man har barn). Samboere bør avtale/avklare hva de eier seg imellom. Dette gjøres ved samboeravtale.

6. Ektefeller med barn fra tidligere forhold bør avtale/avklare hva de eier seg imellom. Dette gjøres ved ektepakt.

7. Dersom et barn får overført noe til seg, bør foreldre ta stilling til om mottakerens arv senere skal avkortes, og eventuelt hvilken verdi som skal legges til grunn. Det er ikke lett å vite hva de gamle har ment eller hva de faktisk eide hvis det ikke finnes noe presise dokumenter. Da blir det ikke sjelden en suppe med mange meninger og altfor ofte høye advokatregninger.