Sparte mange tusenlapper

I Arbeidsmanden nr3/2016 forteller Sven Allan Nylund om hvordan han fikk hjelp gjennom advokatforsikringen til å ordne opp etter brorens dødsfall.
Sparte mange tusenlapper

Nylund hadde ikke hatt kontakt med broren på mange år. Han var i tvil om hvordan han skulle skaffe nødvendig informasjon, og fikk lite hjelp fra politi, begravelsesbyrå eller tingretten. 

Da kom han på at han hadde rett til advokathjelp gjennom LO-forbundet sitt, og fikk løst utfordringene med booppgjøret ved hjelp av sin advokat i HELP. 

- Det var enkelt å kontakte dem, og jeg fikk super hjelp, avslutter Sven Allan Nylund.