Undersøkelse viser høyt konfliktnivå i leiemarkedet

I anledning årets advokatdugnad fra HELP Forsikring om husleierett, har Opinion Perduco utført en undersøkelse som bekrefter vår egen statistikk, samt byr på noen overraskende resultater om leiemarkedet.

Hvert år siden 2010 har vi brukt én dag til å gi gratis advokathjelp innenfor et rettsområde hvor vi opplever høyt konfliktnivå og mange saker. Årets dugnad finner sted fredag 29. november, og tema er husleierett. Ta kontakt for gratis advokathjelp!

Hovedfunn: Høyt konfliktnivå og hjemmelaget/ingen kontrakt

 • Nesten 1 av 4 (23 %) har opplevd konflikt i forbindelse med leie eller utleie av bolig. 
 • 3 av 4 konflikter (74 %) handler om penger, typisk manglende betaling.
 • 6 av 10 konflikter (59 %) handler om hybel eller sokkelleilighet.
 • 24 % av de spurte svarer at de har skrevet kontraktsinnholdet selv. Det vil si at de ikke har brukt en standardkontrakt fra Forbrukerrådet, eller andre.
 • Hele 12 % har ikke brukt kontrakt i det hele tatt.
 • Pussig nok er det færre konflikter der det IKKE er kontrakt, enn der det er brukt kontrakt.
 • Kun 5 % svarer at de har brukt advokat i forbindelse med konflikten de har hatt.
 • I domstolene er det flere krav mot utleiere enn mot leietakere. Typisk er problemer med å få tilbake depositum, for høy leie, overvåkning, og skader på leieobjektet. At flere utleiere enn leietakere opplever konflikt, sier nok noe om hvem som opplever konfliktene som størst belastning.
 • Kun 13 % av konfliktene ender i domstolene, til tross for høyt konfliktnivå.

Undersøkelsen er utført i ukene 46-47 av Opinion Perduco for HELP Forsikring. 1 000 respondenter.

Råd fra venner og kjente

Litt overraskende har sørlendinger og telemarkinger større tillit til venner og kjente i juridiske spørsmål enn landet for øvrig. Nesten 4 av 10 på Sørlandet og i Telemark (39 %) har søkt råd hos personer som ikke er (engasjert som) advokat i saken. Dette er langt høyere enn landet for øvrig. 

For utleiere, leietakere og alle som har spørsmål

Fredag 29. november kl. 9-16 kan alle stille spørsmål på telefon og e-post. Vi har tilgjengelig nyttige veiledninger og informasjon til alle som på en eller annen måte befinner seg på leiemarkedet.

Typiske spørsmål:

 • Hva må kontrakten inneholde?
 • Hva gjør jeg når leietakeren ikke betaler?
 • Utleier går inn i leiligheten når jeg er borte. Hva kan jeg gjøre?
 • Hvordan får jeg tilbake depositumet?

 

Hør innslag på P4 torsdag 28.11 om undersøkelsen og konflikter i leieforhold.