Samfunnsoppdrag

HELP Forsikring gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Slik ønsker vi å bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet. Dette er vårt samfunnsoppdrag.
Samfunnsoppdrag

Helt konkret har HELP valgt ut to områder hvor vi skal bruke vår kompetanse og arbeidsinnsats til å øke rettssikkerheten.

  • Barns rettssikkerhet
  • Boligkjøpers rettigheter

Barns rettssikkerhet

Med landets største advokatmiljø innen barnerett har HELP unik kunnskap om konfliktløsning etter samlivsbrudd. Langvarige konflikter mellom voksne kan skade barna. Vi ønsker å bruke våre ressurser på en slik måte at barn ikke blir unødig skadelidende av at foreldrene ikke blir enige. For å styrke barns rettsstilling i Norge har vi derfor tatt initiativ til prosjektet  Goal for Children . Visjonen er at ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd.

Goal for Children er et ikke-kommersielt prosjekt som skal vare i mange år. Det omfatter langt mer enn den juridiske siden av samlivsbrudd. Derfor er ambisjonen å samle og forene alle de gode kreftene og all den kompetansen som trengs for å forhindre at barn opplever konfliktfylte samlivsbrudd. UNICEF Norge er med i prosjektet som støttespiller. Sammen ønsker vi at Goal for Children skal løfte fram #denviktigstestemmen. Barnas.

Boligkjøpers rettigheter

Ingen løser flere saker for boligkjøpere enn HELPs advokater. Vi skaper jevnbyrdighet mellom kjøper og selger når konflikter oppstår. Kjøper trenger en tydelig stemme i rettvesenet, overfor politikere, forbrukermyndigheter og andre. Gjennom vår kompetanse om boligrett ønsker vi å tale kjøpers sak i offentligheten, fremme bolighandelen gjennom økt kunnskap og flytte grenser i kjøpers favør både i og utenfor rettssalen.

help_004.3