Styret

Styret i HELP Forsikring representerer primært selskapets største aksjonær, og innehar bred kompetanse innen våre fagområder.

Werner Nicoll

Styreleder. Finansdirektør og styremedlem i ARAG.

Ute Kubick

Styremedlem. Ansvarlig for oppfølging av internasjonale datterselskap i ARAG.

Katrin Unterberg

Styremedlem. Corporate Development i ARAG.

Gunnar Krogsveen

Styremedlem. Har mer enn 30 års erfaring fra eiendomsmegling, og er tidligere eier av Krogsveen AS.

Ansattes representanter

Martin Blaker og Vegar Ringstad Pettersen