Nøkkeltall

Nøkkeltall HELP (per 31.12.16)

HELP Forsikring lanserte boligkjøperforsikring i 2005 og advokatforsikring i 2007, som gir rett til spesialisert advokathjelp. Begge forsikringsprodukter har hatt jevn vekst hvert år siden lansering. Siden starten har vi løst mer enn 100 000 saker for kundene våre hvorav mer enn 40 000 saker under boligkjøperforsikringen.

Advokathjelp som forsikringstjeneste

Fullverdige advokattjenester egner seg utmerket som forsikringsprodukt. Når mange betaler litt hver i forsikringspremie, kan alle få advokathjelp når de trenger det. Derfor kan vi tilby fullverdig advokathjelp uten timepris. 

 • 87 % av alle HELPs kunder vil anbefale våre forsikringer til venner og kjente. 
 • 2 av 3 kunder forteller at de ikke ville ha oppsøkt advokat uten vår forsikring.
 • Advokatene i HELP har behandlet mer enn 100 000 saker (per 31.12.16)
 • Sakene varierer i omfang mellom én advokattime og foreløpig fire saker for Høyesterett
 • Alle kunder får en grundig juridisk vurdering av saken sin (på samme måte som alle som går til advokat får saken vurdert).

Boligkjøperforsikring

 • 56 % av boligkjøperne tegner HELP boligkjøperforsikring (2016)
 • 1 av 3 henvender seg til oss (i forsikringsperioden) på grunn av misnøye med boligkjøpet sitt. Dette er ikke det samme som en konflikt med selger, men 1 av 3 bruker boligkjøperforsikringen til å få en advokat til å vurdere saken sin. 
 • Det selvsagte først: Kjøpers advokat i HELP går videre med alle saker hun eller han vurderer som prosedable.  
 • De fleste saker med rettslig grunnlag løses utenfor domstolene. Dette skyldes at kjøpere med boligkjøperforsikring ikke har prosessrisiko, forutsatt at kjøpers advokat er utpekt av HELP. Ved at både egne og idømte sakskostnader er dekket, til Høyesterett, om nødvendig, har ikke selgers eierskifteforsikring noe å vinne på at saken trekker ut i tid. 
 • Kunden kan etter ønske velge advokat selv. Da dekkes timesats etter offentlig salærsats, men idømte sakskostnader er ikke dekket. Selv om advokatvalget er fritt, ønsker vi fornøyde kunder, og foretrekker naturlig nok at kunden velger den advokaten HELP utpeker.
 • Av de sakene som endte i domstolene (ca 200 i 2015), vant kjøper frem i ca 2 av 3 saker. Dette betyr at resultatet ble bedre for kjøper enn hva motparten hadde tilbudt før rettslige skritt ble varslet. I et flertall av sakene var ikke kjøper tilbudt noen kompensasjon før prosessvarsel ble sendt. I tingrettene alene vant kjøper frem i 44 saker i 2015, mens 22 saker endte med tap. 

Skandinavia

Vi tilbyr advokathjelp til forsikringskunder i Norge, Sverige og Danmark, hovedsakelig gjennom advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel, og boligkjøperforsikring, som er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. 

13 LO-forbund har kollektiv advokatforsikring for sine medlemmer. Ca 80 prosent av alle eiendomsmeglere tilbyr HELP Boligkjøperforsikring.

Per 31.12.16 utgjør antall aktive kunder: 

 • HELP Advokatforsikring 250 000
 • HELP Boligkjøperforsikring 150 000
 • Øvrige forsikringsområder 20 000*

*WebHELP, ID-tyveriforsikring, med mer
Advokatforsikring dekker husstanden. Det betyr at antall sikrede er betydelig høyere.

Advokatforsikring Bedrift

Fra og med 2016 tilbyr HELP Forsikring advokathjelp innenfor sentrale rettsområder til små og mellomstore bedrifter gjennom Advokatforsikring Bedrift.