Samfunnsoppdrag

HELP Forsikring gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Slik ønsker vi å bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet. Dette er vårt samfunnsoppdrag.

Helt konkret har HELP valgt ut to områder hvor vi skal bruke vår kompetanse og arbeidsinnsats til å øke rettssikkerheten.

Barns rettssikkerhet

Med landets største advokatmiljø innen barnerett har HELP unik kunnskap om konfliktløsning etter samlivsbrudd. Langvarige konflikter mellom voksne kan skade barna. Vi ønsker å bruke våre ressurser på en slik måte at barn ikke blir unødig skadelidende av at foreldrene ikke blir enige. Dette gjør vi gjennom prosjektet Goal for Children , der vi forener gode krefter som jobber for barns beste. 

Boligkjøpers rettigheter

Ingen løser flere saker for boligkjøpere enn HELPs advokater. Vi skaper jevnbyrdighet mellom kjøper og selger når konflikter oppstår. Kjøper trenger en tydelig stemme i rettvesenet, overfor politikere, forbrukermyndigheter og andre. Gjennom vår kompetanse om boligrett ønsker vi å tale kjøpers sak i offentligheten, fremme bolighandelen gjennom økt kunnskap og flytte grenser i kjøpers favør både i og utenfor rettssalen.