Goal for children

Ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd. Med landets største advokatmiljø innen barnerett har HELP unik kunnskap om konfliktløsning etter samlivsbrudd.

Langvarige konflikter mellom voksne kan skade barna. Vi i HELP Forsikring ønsker å bruke våre ressurser på en slik måte at barn ikke blir unødig skadelidende av at foreldrene ikke blir enige.

Derfor har vi tatt initiativ til prosjektet Goal for Children. Vi har fått UNICEF Norge med på laget – sammen ønsker vi å forene gode krefter for barns beste. Vår visjon er at ingen barn skal oppleve konfliktfylte samlivsbrudd. 
 

Her kan du lese mer om Goal for Children.