HELP i retten

Her finner du korte referater av dommer der HELP har ført saken for kjøpere med boligkjøperforsikring, fra og med 2015. Om du vil lese mer, inneholder alle saker rettens referanse slik at du kan henvende deg til domstolen for å få hele dommen. Arkivet er under utvikling, og det legges stadig inn nye saker.

2016 2015
15-026102TVI-OTIR/06 Oslo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Kjøper kjøpte en villa som i salgsoppgaven ble presentert som lekker, godt vedlikeholdt og med svært god standard. Etter overtakelse var en elektroingeniør på besøk i huset, undersøkte det elektriske anlegget, og oppdaget en rekke feil. Dette på tross av at selger i egenerklæringsskjema opplyste om at det elektriske...

Kjøper kjøpte en villa som i salgsoppgaven ble presentert som lekker, godt vedlikeholdt og med svært god standard. Etter overtakelse var en elektroingeniør på besøk i huset, undersøkte det elektriske anlegget, og oppdaget en rekke feil. Dette på tross av at selger i egenerklæringsskjema opplyste om at det elektriske anlegget ble oppgradert i sin helhet for 7-12 år siden og det ikke har vært problemer siden. 

Prisavslag for feil ved det elektriske anlegget utgjorde kr 127 955,-, som selger ble dømt til å betale. Han ble frifunnet for de øvrige punkter. Siden kjøper vant frem med en av postene, 1/3 av saken, og selger vant frem med 2/3 av sine anførsler, måtte hver part dekke sine egne sakskostnader. 

Les mer »
c
15-02677TVI-HEGG Heggen og Frøland tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Kjøperne av en bolig ble oppmerksomme på sprekker i garasjens grunnmur. Under befaring av en takstmann ble kjøper gjort oppmerksom på at en mur av granittstein utenfor garasjen hadde forskjøvet seg. I tillegg avdekket kjøperne at rekkverket på boligens terrasse var råttent.

Kjøperne av en bolig ble oppmerksomme på sprekker i garasjens grunnmur. Under befaring av en takstmann ble kjøper gjort oppmerksom på at en mur av granittstein utenfor garasjen hadde forskjøvet seg. I tillegg avdekket kjøperne at rekkverket på boligens terrasse var råttent.

Retten fant det bevist at garasjen var full av gjenstander da det var visning av eiendommen, og at det derfor ikke kunne ventes at kjøper hadde sett sprekkene før overtakelse. Retten mente også at det var sannsynlig at sprekkene hadde utvidet seg da det ble frost ute, og kom derfor til at kjøper ikke hadde reklamert for sent. Til tross for at selger hadde kjent til rapporten om feil på garasjens grunnmur, hadde de ikke gitt opplysninger om dette til kjøper. Av den grunn fant retten at retten at selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt.

Retten ga selgersiden medhold i at verken granittmuren eller det råteskadede rekkverket utgjorde en mangel ved eiendommen. Dette var skader som hadde skjedd over tid, og retten fant det ikke bevis at selger kjente til disse forholdene.  

Retten kom til at utbedringskostnadene for garasjen ville utgjøre 180 000 kroner, men foretok et standardhevingsfradrag på 30 000 kroner. Kjøper ble derfor tilkjent prisavslag på 150 000 kroner for utbedring av garasjen, og selgersiden ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader. 

Les mer »
b
15-042469TVI-DRAM Drammen tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Etter at kjøper kom hjem i leiligheten en dag og fant stuegulvet fullt av vann, tok han kontakt med HELP der han hadde boligkjøperforsikring. Ved nærmere undersøkelser ble det avdekket råteskader i vegg og gulv i leiligheten, og ekte hussopp i stueveggen. Dette skyldtes at snøfangere på taket hadde blitt m...

Etter at kjøper kom hjem i leiligheten en dag og fant stuegulvet fullt av vann, tok han kontakt med HELP der han hadde boligkjøperforsikring. Ved nærmere undersøkelser ble det avdekket råteskader i vegg og gulv i leiligheten, og ekte hussopp i stueveggen. Dette skyldtes at snøfangere på taket hadde blitt montert feil på 1980-tallet, slik at vann hadde trengt inn i taket. 

Retten var enig med selger i at kjøper burde undersøkt leiligheten bedre før han kjøpte den, men siden det var opplyst at den var renovert i 2008, var det ikke naturlig å foreta en særlig omfattende undersøkelse. I tillegg viste retten til at ingen takstfolk som hadde gått igjennom gården på 2000-tallet hadde oppdaget sopp- eller råteskader. Det kunne derfor heller ikke forventes at kjøper skulle oppdage skadene.

Retten la til grunn at skaden hadde inntruffet flere år før kjøper overtok leiligheten. Etter en helhetsvurdering kom retten til at leiligheten var i betydelig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.  Retten la vekt på at kostnadene til utbedring utgjorde omtrent en tredjedel av kjøpesummen, og at det var framhevet i salgsdokumentene at leiligheten var renovert i 1993 og oppgradert i 2008. I tillegg pekte retten på at ekte hussopp anses som svært alvorlig.

Fordi utbedringskostnadene som lå til grunn for kjøpers prisavslagskrav var noe skjønnsmessig fastsatt, og fordi det måtte gjøres fradrag for standardforbedring og økt levetid, ble kjøper tilkjent 300 000 kroner i prisavslag. Selger ble dømt til å betale sakskostnadene. 

Les mer »
b
15-027483TVI-OTIR/06 Oslo tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Boligen ble solgt "som den er". Etter overtakelsen oppdaget kjøper en rekke feil og mangler ved boligen. Han tok kontakt med HELP forsikring, som reklamerte over forholdene. Saken endte med at kjøper ble tilkjent prisavslag på mer enn 260 000 kroner.

Boligen ble solgt "som den er". Etter overtakelsen oppdaget kjøper en rekke feil og mangler ved boligen. Han tok kontakt med HELP forsikring, som reklamerte over forholdene. Saken endte med at kjøper ble tilkjent prisavslag på mer enn 260 000 kroner.

Kjøper fikk medhold i kravet. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 261 125,- til kjøper, med tillegg av lovens forsinkelsesrente, og ble også dømt til å dekke kjøpers sakskostnader på kr 79 718,-.

 

 

 

Les mer »
b
14-145293TVI-GJOV Gjøvik tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: I forbindelse med vask under dusjkabinettet oppdaget kjøperen lekkasje fra badet i første etasje og ned til badet i underetasjen.Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 50 000,-.

I forbindelse med vask under dusjkabinettet oppdaget kjøperen lekkasje fra badet i første etasje og ned til badet i underetasjen.

Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 50 000,-.

Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 50 000,-. Hver av partene ble dømt til å dekke egne sakskostnader. Kjøpers sakskostnader ble dekket av boligkjøperforsikringen.

Les mer »
b
14-191398TVI-AUAG Aust-Agder tingrett
Sørlandet
Seier
Kort om saken: Da snøen smeltet første våren etter overtakelse, merket kjøperne at det rant vann fra naboeiendommen og ned i innkjørselen deres. Kjøper hadde på dette tidspunktet inngått en avtale med et maskinfirma om å drenere rundt huset. Firmaet informerte kjøper om at det også måtte gjøres noe med vannsiget fra naboeiendommen...

Da snøen smeltet første våren etter overtakelse, merket kjøperne at det rant vann fra naboeiendommen og ned i innkjørselen deres. Kjøper hadde på dette tidspunktet inngått en avtale med et maskinfirma om å drenere rundt huset. Firmaet informerte kjøper om at det også måtte gjøres noe med vannsiget fra naboeiendommen for å unngå fuktskader på boligen. Kjøper kom i prat med naboen som fortalte at selger visste om problemet med vannsig, men dette hadde var ikke opplyst i salgsdokumentene.

Kjøper fikk medhold fullt ut og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag på kr 138 046,-.

Kjøper fikk medhold fullt ut og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag på kr 138 046,-                          

Selger ble også dømt til å dekke kjøpers kostnader på kr 71 850,-.

Les mer »
b
15-129037TVI-EMSI Eiker, Modum og Sigdal tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse av boligen opplevde kjøper en stram lukt på badet og oppdaget fuktskader i en vegg. Badet var beskrevet som totalrenovert for fire år siden i boligsalgsrapporten, men opplyst å bære preg av ufagmessig utførelse. Kjøper vant saken i det vesentlige.

Etter overtakelse av boligen opplevde kjøper en stram lukt på badet og oppdaget fuktskader i en vegg. Badet var beskrevet som totalrenovert for fire år siden i boligsalgsrapporten, men opplyst å bære preg av ufagmessig utførelse. Kjøper vant saken i det vesentlige.

Retten kom frem til at det skulle gjøres et standardhevingsfradrag på kr 32 000,- fordi membranen ville få 5 år lengre levetid. Selger ble dømt til å betale prisavslag til kjøper på kr 70 150,-, i tillegg til å dekke kjøpers sakskostnader på kr 17 800,-.

Les mer »
b
13-191458TVI-NERO Nedre Romerike tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Krav om prisavslag etter kjøp av bolig. Selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag, samt kjøpers saksomkostninger.

Krav om prisavslag etter kjøp av bolig. Selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag, samt kjøpers saksomkostninger.

Selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag på kr 500 000,-, samt kjøpers sakskostnader, kr 117 223,-.

Les mer »
b
14-135157TVI-NHER Nord-Troms tingrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: Krav om prisavslag etter kjøp av bolig.

Krav om prisavslag etter kjøp av bolig.

Selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag på kr 90 000,-, samt dekke kjøpers sakskostnader på kr 16 300,-.

Les mer »
b
14-020125TVI-BBYR Bergen tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Forut for kjøpet var kjøperne på visning hvor de stilte en rekke spørsmål om eiendommen. Kartet over tomtegrensen ble studert med selger, og tomtegrense mot nabo ble påvist, men det ble ikke opplyst at deler av veien til garasjen gikk over naboens tomt. Videre ble vannkvaliteten i eiendommens brønn beskrevet å være...

Forut for kjøpet var kjøperne på visning hvor de stilte en rekke spørsmål om eiendommen. Kartet over tomtegrensen ble studert med selger, og tomtegrense mot nabo ble påvist, men det ble ikke opplyst at deler av veien til garasjen gikk over naboens tomt. Videre ble vannkvaliteten i eiendommens brønn beskrevet å være av "meget god kvalitet". Kort tid etter overtakelse viste det seg at eiendommen var sterkt angrepet av mus og at veien til garasjen gikk over naboens tomt. Brønnvannet fikk påvist e-coli-bakterier etter at kjøper hadde drukket vannet og blitt syk. Kjøper ble tilkjent et betydelig prisavslag og selgers eierskifteselskap ble døm til å betale sakens omkostning.

Retten kom frem til at selger hadde tilbakeholdt opplysninger om museangrepene, og at det var gitt uriktige opplysninger om brønnen og brønnvannets kvalitet. Retten kom også til at selger hadde misligholdt opplysningsplikten sin ved ikke å gi all nødvendig informasjon om adkomstveien. Kjøpers advokat fikk medhold i at eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med, og kjøper ble tilkjent et prisavslag på 331 000 kroner. Selgers eierskifteselskap ble i tillegg dømt til å betale sakens omkostninger på 154 000 kroner.  

Les mer »
b
15-040687TVI-FOLL Follo tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: En stund etter overtakelse skulle kjøper utbedre en lekkasje fra taket, og oppdaget i den forbindelse mulige kondensproblemer i takkonstruksjonen. Fagkyndige undersøkte problemet og konkluderte med at det var stor vekst av muggsopp i takkonstruksjonen. HELP Forsikring rettet krav om prisavslag på grunn av utluf...

En stund etter overtakelse skulle kjøper utbedre en lekkasje fra taket, og oppdaget i den forbindelse mulige kondensproblemer i takkonstruksjonen. Fagkyndige undersøkte problemet og konkluderte med at det var stor vekst av muggsopp i takkonstruksjonen. HELP Forsikring rettet krav om prisavslag på grunn av utluftningsproblematikk og muggsopp på boligens tak. Selger ble frifunnet og kjøpersiden ble dømt til å betale saksomkostningene.

Follo tingrett ga kjøper medhold i at det var reklamert i tide. Tingretten ga derimot selger medhold i at boligen ikke var i vesentlig dårligere forfatning enn kjøper kunne forvente. Selger ble frifunnet, og kjøpersiden ble dømt til å betale saksomkostningene.

 

Les mer »
c
14-202485TVI-DRAM Drammen tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Fire år etter kjøp av bolig oppdaget kjøperne at støttemuren på gårdsplassen var i ferd med å rase ut. Kjøper ble tilkejnt prisavslag.

Fire år etter kjøp av bolig oppdaget kjøperne at støttemuren på gårdsplassen var i ferd med å rase ut. Kjøper ble tilkejnt prisavslag.

Retten konkluderte med at selger har opplysningsplikt om at støttemur er oppført ved egeninnsats, og at det derfor forelå en mangel ved boligen når selger ikke har opplyst om dette. Kjøper ble tilkjent et prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Da retten opplevde saken som tvilsom ble ingen av partene tilkjent saksomkostningene.

Les mer »
b
15-006717TVI-EMSI Eiker, Modum og Sigdal tingrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av bolig som følge av mangler ved parkett, tak og bygningsmassen. Selgersiden ble dømt til å betale prisavslag til kjøper, samt betale kjøpers sakskostnader.  

Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av bolig som følge av mangler ved parkett, tak og bygningsmassen. Selgersiden ble dømt til å betale prisavslag til kjøper, samt betale kjøpers sakskostnader.  

Retten var enig med kjøper i at selger hadde gitt uriktige opplysninger om taket, og ga kjøper medhold i at den manglende parketten også var en mangel. Selgers advokat ble ikke hørt med at kjøperne burde undersøkt taket bedre før kjøpet av boligen, men selger fikk medhold i at kjøper måtte regne med skadene på bygningsmassen, da salgsdokumentene ga holdepunkter for at bygningsmassen kunne være skadet. Tingretten konkluderte med at lekkasjen og alle manglene samlet sett gjorde at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne regne med. Selgersiden ble dømt til å betale prisavslag til kjøper samt betale kjøpers sakskostnader.  

Les mer »
b
15-069195TVI-RANA Rana tingrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: I salgsoppgaven var det opplyst at badet på loftet hadde varmekabler, noe som også var gjentatt i selgers egenerklæringsskjema. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at dette ikke stemte. Kjøper ble tilkjent et skjønnsmessig prisavslag for utbedring av forholdene, og begge parter måtte betale egne saksomkostnin...

I salgsoppgaven var det opplyst at badet på loftet hadde varmekabler, noe som også var gjentatt i selgers egenerklæringsskjema. Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper at dette ikke stemte. Kjøper ble tilkjent et skjønnsmessig prisavslag for utbedring av forholdene, og begge parter måtte betale egne saksomkostninger.

Retten var enig med selger om at det ikke var avtalt spesifikt om varmekabler eller varmefolie skulle legges på badet, og at kjøpers fravær av innsigelser talte for at kjøper hadde godtatt at varmefolie ble lagt på badet. Retten ga kjøper medhold i at arbeidet på rørene var mangelfullt, men kom frem til at rørene kunne tettes uten at gulvet måtte rives opp. Kjøper fikk også medhold i at veggpanelet ikke var korrekt montert. Kjøper ble tilkjent et skjønnsmessig prisavslag for utbedring av forholdene, og begge parter måtte betale egne saksomkostninger.

Les mer »
b
14-101740ASD-BORG/03 Borgarting lagmannsrett
Østlandet
Seier
Kort om saken: Ved overtakelse av en bolig oppdaget kjøper at det var feil ved sluket på badet. I salgsdokumentene var det opplyst at hele badet var pusset opp, men det viste seg at sluket var fra boligens byggeår. Det ble også oppdaget en lukt i kjelleren. Selger ble dømt til å betale over 500 000 kroner i prisavslag ti...

Ved overtakelse av en bolig oppdaget kjøper at det var feil ved sluket på badet. I salgsdokumentene var det opplyst at hele badet var pusset opp, men det viste seg at sluket var fra boligens byggeår. Det ble også oppdaget en lukt i kjelleren. Selger ble dømt til å betale over 500 000 kroner i prisavslag til kjøper, samt deler av kjøpers sakskostnader.

Lagmannsretten mente at kjøper kan regne med å få opplysning om at ytterveggene inneholder multimur. På grunn av den velkjente risikoen for muggsopp bruken av multimur medfører, burde takstmannen ha opplyst om at det var en mulighet for at boligen hadde multimur. Retten viste til at boligen var oppført i en periode det var vanlig å benytte seg av multimur, og fordi det var karakteristiske trekk ved ytterveggen som pekte i retning av at multimur var benyttet. Lagmannsretten fant det ikke sannsynliggjort at selger hadde rettet på opplysningene om at hele badet var nytt og at det var lagt nytt gulv. På grunn av at kjøper ikke hadde fått opplysninger om at boligen kunne ha multimur, og på grunn av de uriktige opplysningene om at gulvet og badet var helt nytt, mente lagmannsretten at eiendommen samlet sett fremstod som i dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Retten mente imidlertid at det ikke var uriktig bruk av retningslinjer for arealangivelser at boden var oppført som primærareal, og dette utgjorde derfor ingen mangel ved boligen. Selger ble dømt til å betale 521 273 kroner i prisavslag til kjøper, og deler av kjøpers sakskostnader.

Les mer »
b
15-020733TVI-NHER Nord-Troms tingrett
Nord-Norge
Seier
Kort om saken: To måneder etter overtakelse oppdaget kjøper at det samlet seg store vannmengder under badekaret ved bruk. Kjøper opplevde også en lekkasje på kjøkkenet, og det ble avdekket at røropplegget på kjøkkenet var ufagmessig. Kjøper ble tilkjent prisavslag og begge partene ble dømt til å dekke egne saksomkostninger.

To måneder etter overtakelse oppdaget kjøper at det samlet seg store vannmengder under badekaret ved bruk. Kjøper opplevde også en lekkasje på kjøkkenet, og det ble avdekket at røropplegget på kjøkkenet var ufagmessig. Kjøper ble tilkjent prisavslag og begge partene ble dømt til å dekke egne saksomkostninger.

Retten tok ikke stilling til om selger hadde tilbakeholdt opplysninger før salget, da leiligheten uansett ble vurdert å være i en vesentlig dårligere stand enn det som var påregnelig for kjøper. Kjøper ble tilkjent et skjønnsmessig prisavslag på 140 000 kroner for utbedring av forholdene. Begge partene ble dømt til å dekke egne saksomkostninger.  

Les mer »
b
14-169774TVI-HARD Hardanger tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Etter overtakelse av eiendommen oppdaget kjøper en rekke feil ved hyttas grunnmur og at den var plassert direkte på myrjord som medførte telehiv. Som en konsekvens av dette hadde hytta beveget seg og blitt påført skeivheter og sprekkdannelser. Kjøper ble tilkjent prisavslag og selger måtte dekke saksomkostningene.

Etter overtakelse av eiendommen oppdaget kjøper en rekke feil ved hyttas grunnmur og at den var plassert direkte på myrjord som medførte telehiv. Som en konsekvens av dette hadde hytta beveget seg og blitt påført skeivheter og sprekkdannelser. Kjøper ble tilkjent prisavslag og selger måtte dekke saksomkostningene.

Retten kom frem til at selger ikke kjente eller måtte kjenne til feil med fundamenteringen, og at selger heller ikke hadde gitt uriktige opplysninger. Derimot ble det konkludert med at hytta var i en vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhl. § 3-9, 2 pkt. Samlet ga salgsdokumentene et meget godt inntrykk av hytta, i tillegg til at utbedringskostnadene utgjorde hele 28 % av kjøpesummen. Hytta hadde en mangel som ga grunnlag for prisavslag. Prisavslaget ble trukket med 50 % for fradrag på grunn av standardheving. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 428 438,-, samt dekke sakskostnader på kr 89 735,-. Selger ble frifunnet for kravet om erstatning.

Les mer »
b
15-019877TVI-RING Ringerike tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Ved overtakelse av boligen oppdaget kjøper en sprekk i benkeplaten på kjøkkenet og at gulvet på kjøkkenet var fuktskadet. Kjøper oppdaget noe senere en lekkasje fra taket som kom til syne på soverommet i boligens første etasje. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnadene.

Ved overtakelse av boligen oppdaget kjøper en sprekk i benkeplaten på kjøkkenet og at gulvet på kjøkkenet var fuktskadet. Kjøper oppdaget noe senere en lekkasje fra taket som kom til syne på soverommet i boligens første etasje. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnadene.

Retten kom til at lekkasjen i taket ikke utgjorde en mangel, fordi eiendommen var så gammel at kjøper måtte forvente utskifting av gradrennene. Det var derfor snakk om påregnelig vedlikehold av boligen. Retten vurderte det som mest sannsynlig at sprekken på kjøkkenbenken og vannskadene på gulvet hadde oppstått etter visning og budaksept (avtaleinngåelsen), men før risikoens overgang (overtakelsen) og at de dermed utgjorde en mangel. Men etter en samlet vurdering kom retten til at forholdene ikke gjorde at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med. Selgersiden ble derfor frifunnet, og ble tilkjent sakskostnadene.

Les mer »
c
15-049367TVI-DRAM Drammen tingrett
Østlandet
Tap
Kort om saken: Kort tid etter overtakelse av en bolig, reklamerte kjøper over flere forhold, blant annet rotteskader i boligen. Selgersiden ble frifunnet, og ble tilkjent sakskostnadene.

Kort tid etter overtakelse av en bolig, reklamerte kjøper over flere forhold, blant annet rotteskader i boligen. Selgersiden ble frifunnet, og ble tilkjent sakskostnadene.

Retten tolket forliksavtalen, og mente at alle skader på hovedhus og boligeiendom var omfattet av forliket. Rotteskadene var derfor omfattet av avtalen som var inngått, og det kunne ikke kreves ytterligere prisavslag for skadene. Selgersiden ble frifunnet, og ble tilkjent sakskostnadene.

Les mer »
c
15-084048TVI-SUMO Sunnmøre tingrett
Vestlandet
Seier
Kort om saken: Et halvt år etter overtakelse av boligen oppdaget kjøper en lekkasje gjennom taket ved pipa og skader på steinmuren som grenset mot nabotomt. Kjøper fikk kun medhold når det kom til skaden på steinmuren, og ble tilkjent over 200 000,- i prisavslag, samt at selgersiden ble dømt til å betale saksomkostningene.

Et halvt år etter overtakelse av boligen oppdaget kjøper en lekkasje gjennom taket ved pipa og skader på steinmuren som grenset mot nabotomt. Kjøper fikk kun medhold når det kom til skaden på steinmuren, og ble tilkjent over 200 000,- i prisavslag, samt at selgersiden ble dømt til å betale saksomkostningene.

Retten kom frem til at kjøper ikke hadde ført tilstrekkelig bevis for at selger kjente til eller måtte kjenne til lekkasjen ved pipa. Hva gjaldt steinmuren kom retten derimot frem til at selger kjente til skader på denne, og at selger da hadde en plikt til å informere kjøper. Kjøper fikk medhold på dette punkt. Selger ble dømt til å betale prisavslag til kjøper på kr 228 875,-, som tilsvarte kostnadene for utbedring av steinmuren. Kjøper fikk medhold i det vesentlige og selger ble derfor dømt til å erstatte kjøpers sakskostnader på kr 101 037,-.

Les mer »
b