15-110957TVI-NETE Nedre Telemark tingrett

b
Østlandet
Seier

Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper av en bolig at det var vanninntrenging i garasjen og i et rom mellom boligen og garasjen. Kjøpersiden vant saken og selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Kjøpers advokat hevdet at selger hadde holdt tilbake informasjon om vanninntrengingen. Lekkasjene ble avdekket kort tid etter overtakelse, og det var tegn på at det var gjort forsøk på tetting av muren der vann trengte inn. Det ble krevd prisavslag på 170 000 kroner for utbedring av lekkasjene. Selgersidens advokat bestred at selger var kjent med fukt og vanninntrenging i boligen, og hevdet at kjøper burde undersøkt boligen bedre før kjøpet. Advokaten anførte at kjøper ikke hadde krav på prisavslag, og at prisavslagskravet i alle fall var satt for høyt.

Resulat

Retten fant det sannsynliggjort at det var fuktproblemer og lekkasjeproblemer i boligen også i selgers eiertid, og at selger burde ha kjent til problemene. Retten kom derfor til at selger hadde holdt tilbake opplysninger om eiendommen. Fordi kjøper ville få en viss standardheving på eiendommen som følge av utbedringene, ble prisavslaget satt til 160 000 kroner. Selgersiden ble også dømt til å betale kjøpers sakskostnader