15-111012TVI-NERO Nedre Romerike tingrett

b
Østlandet
Seier

Den første vinteren kjøper bodde i boligen, merket han at gårdsplassen hevet seg som følge av tele i bakken. I tillegg rant vann inn i garasjen slik at garasjeporten frøs og det ble isdannelser i og rundt garasjen. Kjøper tok kontakt med HELP, som på vegne av kjøper sendte reklamasjon til selger med krav om prisavslag. Kjøper vant saken fullt ut.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Selger hadde eierskifteforsikring og var representert av selskapets advokat. To takstmenn kom på befaring på eiendommen og begge konkluderte med dårlig drenering med påfølgende telehiv som årsak til problemene. På bakgrunn av denne informasjonen mente kjøper at selger hadde holdt tilbake opplysninger om vannansamling og betydelig telehiv på eiendommen. Det ble anført mangel etter avhl. § 3-7. Kjøper krevde prisavslag, oppad begrenset til kr 238 473,-.  Selgersiden avviste ansvar etter avhl. § 3-7 og det ble lagt ned påstand om frifinnelse.

Hovedtrekk i rettens vurdering
Boligen var solgt "som den er", med den konsekvens at risikoen for skjulte feil og mangler går over på kjøper ved avtaleinngåelse. Avhl. § 3-7 er imidlertid et unntak fra denne hovedregelen. I salgsdokumentene var det opplyst at det var ny drenering, men denne opplysningen stod kun under punkt om eneboligen. Under punktet om garasjen var det ikke opplyst noe om drenering. Det var dermed uklart hva som gjaldt for dreneringen rundt garasjen. I ettertid ble det klart at det ikke var drenering rundt garasjen og selger hadde tvilsrisikoen for at dette ikke kom tydeligere frem i salgsdokumentene. I tillegg mente retten det godt nok bevist at problemet med telehiv og vannansamling hadde vært til stede gjennom mange år. På bakgrunn av dette konkluderte retten med at selger hadde brutt opplysningsplikten etter avhl. § 3-7.

Resulat

Kjøper fikk medhold fullt ut. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 238 473,-. Selger måtte dekke kjøpers sakskostnader, totalt kr 94 025,-.