15-115992TVI-FOLL Follo tingrett

c
Østlandet
Tap

På spørsmål om skadedyr i egenerklæringsskjemaet hadde selger svart: "Bor på landet, mus har forekommet, men katt har løst det". Kort tid etter overtakelse avdekket kjøper museekskrementer i boligen. Omfanget av ekskrementer tydet på at det hadde vært museforekomster i boligen over lang tid. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnadene.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Advokaten hevdet at selger hadde holdt tilbake opplysninger om skader fra mus i boligen. Selger erkjente at det hadde vært mus i boligen, men bagatelliserte forholdet ved å si at katt hadde løst problemet. Opplysningene selger hadde gitt ga ingen grunn til å mistenke følgeskader av mus. Det ble krevd prisavslag på 258 000 kroner for utbedring av skadene, og for sikring av boligen mot mus.Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Advokaten var uenig i at kjøper hadde krav på prisavslag, fordi selger hadde opplyst om det hun visste om mus i boligen.

Resulat

Tingretten mente at selger hadde gitt kjøper den informasjonen hun hadde om mus i boligen, og at hun derfor ikke hadde holdt tilbake opplysninger ved salget. Av den grunn ble selgersiden frifunnet og tilkjent sakskostnadene.