15-132011TVI-STOR Sør-Trøndelag tingrett

b
Seier

Kun få dager før overtakelse av en 30 år gammel bolig, oppdaget kjøper at det var en nedbøyning i taket på boligens tilbygg. Det viste seg at limtredrageren i boligen var underdimensjonert. Etter overtakelse oppdaget kjøper at det var utett tak i uteboden, og at det var svikt i fundamentet over inngangspartiet fordi det også var underdimensjonert. Kjøper ble tilkjent et prisavslag, men kun for utbedring av inngangspartiet. Selgersiden ble dømt til å betale deler av kjøpers sakskostnader.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Advokaten anførte at takstmannen som utarbeidet taksten i forkant av salget burde ha oppdaget den underdimensjonerte limtredrageren og at inngangspartiet er underdimensjonert.  Partene var enige om at selger var klar over utett tak og råteskader i boden. Kjøpers advokat mente at selger hadde brutt opplysningsplikten sin ved ikke å informere om bodens tilstand til kjøper. Advokaten krevde 263 300 kroner i prisavslag til kjøper. Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Advokaten var ikke enig i at takstmannen hadde grunn til å kjenne til at limtredrageren var underdimensjonert eller at inngangspartiet var mangelfullt. Advokaten hevdet at skadene i boden hadde vært synlige for kjøper på visning, og at kjøper derfor ikke hadde krav på prisavslag for noen av feilene ved eiendommen.

Resulat

Retten kom etter en helhetsvurdering til at takstmannen som selger benyttet i forbindelse med salget ikke burde skjønt at limtredrageren var underdimensjonert. Kjøper fikk derfor ikke prisavslag for det forholdet. Kjøper fikk heller ikke prisavslag for uteboden, fordi feilene der var synlige for kjøper på visning. Retten mente imidlertid at takstmannen burde ha sett at inngangspartiet var underdimensjonert, og kjøper ble derfor tilkjent et prisavslag for utbedring av inngangspartiet på 45 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale deler av kjøpers sakskostnader.