15-139777TVI-DRAM Drammen tingrett

b
Østlandet
Seier

Selger hadde gjennom egenarbeid pusset opp badet i leiligheten før den blir lagt ut for salg. Etter overtakelsen ble det klart for kjøper at naboen under hadde takdrypp. Det ble innhentet fagkyndig til å se på problemet, som konkluderte med at sluket hadde sprukket opp ved montering og derfor ikke var tett. Kjøper fikk medhold for sitt krav om prisavslag, samt at selger ble dømt til å betale sakskostnader.

Mer om saken

Etter oppussingen merket eier i leiligheten under at det dryppet vann fra taket på badet hennes. Selger sjekket da sitt bad uten å finne feil eller årsak. Han tok ikke kontakt med noen fagkyndige. Selger informerte ikke kjøper om takdrypp hos naboen under. I salgsdokumentene var leiligheten beskrevet som meget pen med normalt god standard og vedlikehold. Kjøper kontaktet HELP, som sendte reklamasjon til selger. Kjøper mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 ved å ikke opplyse om ødelagt sluk og takdrypp i naboleilighet. Det ble krevd prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene, oppad begrenset til kr 47 500,-. Selger avviste at det forelå en mangel han var ansvarlig for, og krevde frifinnelse.

Hovedtrekk i rettens vurdering
Retten kom frem til at selger måtte kjenne til at sluket var blitt ødelagt ved montering fordi det var han selv som hadde montert det, og at takdryppet måtte være en følgeskade. Takdrypp og ødelagt sluk var et negativt forhold ved leiligheten som kjøper hadde grunn til å få opplysning om. Selger hadde dermed brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7.

Resulat

Kjøper fikk medhold for sitt krav fullt ut. Selger ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader på kr 12 510,-.