15-160763TVI-NERO Nedre Romerike tingrett

b
Østlandet
Seier

Etter at kjøpsavtale var inngått, ble det gitt tillatelse til å sette opp en tomannsbolig på naboeiendommen. Kjøper hadde fått informasjon om at byggesøknaden var avslått. Det viste seg imidlertid at den ikke var tatt opp til behandling i kommunen på grunn av mangelfull dokumentasjon. Byggesøknaden ble godkjent etter at ytterligere dokumenter ble sendt inn. Prosessen med utbygging hadde pågått i mer enn to år, og selger hadde meldt innsigelser mot utbyggingen. Utbyggeren tok kontakt med megler i forkant av salget og informert om at byggetillatelse var nært forestående. Dette ble ikke videreformidlet til kjøper. Kjøper ble tilkjent prisavslag på 200 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Advokaten hevdet at selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt fordi det ikke hadde blitt opplyst om byggesøknaden som var sendt til kommunen, og at det var gitt uriktige opplysninger fordi det ikke var riktig at byggesøknaden hadde blitt avslått. Det ble krevd prisavslag oppad begrenset til 500 000 kroner. Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Advokaten var ikke enig i at kjøper hadde krav på prisavslag, blant annet fordi selger ikke hadde mottatt dokumentasjon fra kommunen om at byggesøknaden var godkjent.

Resulat

Retten mente at det var gitt uriktige opplysninger om eiendommen før kjøpet fordi det ikke var gitt opplysninger om byggesøknaden.  Eiendomsmegleren som bistod selger ved salget fikk også opplysninger fra utbyggeren som ga oppfordring til å undersøke forholdet nærmere, og til å korrigere opplysningene som var gitt i salgsdokumentene. Dette ble ikke gjort, og retten mente derfor at selger hadde brutt sin opplysningsplikt. Kjøper ble tilkjent prisavslag på 200 000 kroner. Selgersiden ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader.