15-161847ASD-ELAG Eidsivating lagmannsrett

c
Østlandet
Tap

Kjøperne av en bolig ble gjort oppmerksomme på at en del av tomten som var gjerdet inn sammen med resten av tomten da de var på visning, ikke var en del av eiendommen. Tomten var derfor mindre enn kjøper hadde fått inntrykk av. Kjøperne tapte saken.

 

Mer om saken

Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. De ble frikjent i tingretten. Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Advokaten anket tingrettens dom på vegne av kjøper. Kjøpers advokat anførte at selger hadde holdt tilbake opplysninger om eiendommen når det ikke var informert om at deler av det som tilsynelatende hørte til tomten ikke gjorde det. Advokaten hevdet videre at det var gitt uriktige opplysninger om eiendommen når tomtearealet var mindre enn det som var oppgitt i salgsdokumentene. Det ble krevd prisavslag på 158 610 kroner. Selgersidens advokat hevdet at kjøperne hadde blitt vist hvor den egentlige tomtegrensen gikk da det var visning og under overtakelsen. I tillegg anførte de at kjøper hadde reklamert over forholdet for sent.

Resulat

Lagmannsretten tok ikke stilling til om det forelå en mangel ved eiendommen, fordi de uansett kom til at kjøper hadde reklamert for sent. Retten fant det sannsynlig at kjøperne fikk kjennskap til forholdet under overtakelsen av eiendommen. Selgersiden ble frifunnet og ble tilkjent sakskostnadene.