15-195712TVI-INTR Inntrøndelag tingrett

b
Midt-Norge
Seier

Etter overtakelse startet kjøper med oppussingsarbeider i boligens sokkeletasje hvor det også var utleiebolig. Der ble det oppdaget fukt, sopp og råteproblemer. Kjøpersiden vant saken og ble tilkjent prisavslag. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Mer om saken

Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Advokaten krevde 95 000 kroner i prisavslag for utbedring av skadene i sokkeletasjen, og 48 000 kroner i erstatning for tapte leieinntekter. Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. Advokaten anførte at det var gitt flere risikoopplysninger i salgsdokumentene, og at kjøper hadde akseptert denne risikoen når de ikke hadde foretatt nærmere undersøkelser av forholdene før for kjøpet. Advokaten var ikke enig i at det forelå grunnlag for å tilkjenne kjøper prisavslag og erstatning.

Resulat

Flere vitner kunne bekrefte at selger hadde snakket med dem om fuktproblemene i boligen. Retten festet ikke lit til selgers forklaring om at han ikke kjente til fuktproblemer i huset. Retten fant det derfor bevist at selgerne hadde kjent til at det var fukt og sopp i boligens sokkeletasje. Når de ikke hadde informert kjøper om dette, forelå det en mangel ved boligen. Kjøper ble tilkjent prisavslag på 85 000 kroner, og 30 000 kroner i erstatning for tapte leieinntekter. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.