16-066691TVI-OTIR/03 Oslo tingrett

b
Østlandet
Seier

I salgsoppgaven uttalte selger i et intervju at det var"[…]viktig å sjokklufte vinterstid for å få frisk luft i leiligheten - kan bli litt tett." Videre stod det i verdi- og lånetaksten, under punktet "Luftebehandling, generelt": "Naturlig oppdriftsventilasjon i leiligheten. Det ble ikke registrert ventiler i yttervegger for tilluft i leiligheten". Kort tid etter overtakelse oppdaget kjøper problemer med inneklimaet i leiligheten. Vinduene dugget mye selv under mye utlufting, og muggsoppdannelse på vegger og vinduskarmene på soverommet ble raskt avdekket. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslag. Selger ble også dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Mer om saken

Etter bistand fra fagkyndig firma, ble årsaken til dette ble konstatert å være mangelfulle muligheter for lufting. Kjøper tok kontakt med advokat i HELP Forsikring, som rettet et krav om prisavslag på 107 560 kroner mot selgers eierskifteforsikringsselskap for å få reparert boligens luftemuligheter. Kjøpers advokat argumenterte for at selger hadde underkommunisert boligens dårlige inneklima og problemer med muggsopp, og dermed misligholdt sin opplysningsplikt. Selgers advokat argumenterte for at kjøper måtte kjenne til at leiligheten manglet lufteluker, og krevde seg frifunnet.

Resulat

Retten var enig med kjøper om at det var tilbakeholdt opplysninger om boligens dårlige inneklima. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å betale kjøper prisavslaget på 107 560 kroner. Selger ble også dømt til å dekke alle saksomkostningene.