Arbeidsattest

En arbeidstaker som fratrer stillingen sin etter lovlig oppsigelse har krav på en skriftlig attest, altså en arbeidsattest.

Arbeidsattesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte. Informasjon om arbeidsattest finnes i  Arbeidsmiljøloven