Arveavgift

Arveavgiften ble avskaffet fra og med 2014. Arveavgift var en avgift på arv og gaver mellom nærstående.

Lov om oppheving av arveavgiftsloven av 1964 ble vedtatt i desember 2013, og trådte i kraft 1. januar 2014.

Dermed er det ikke lenger avgift på arv ved dødsfall, eller ved gaver og forskudd på arv. Det betyr for eksempel at barnebarna avgiftsfritt kan motta støtte til bolig fra foreldre og besteforeldre.

Her kan du lese HELPs kommentar til Dine Penger da avgiften ble fjernet. 

Arvereglene består som tidligere. Man må ha arverett for å ta arv

Les også: 

Informasjon til arvinger

HELP-bloggen: Gjelder et gjensidig testament mellom samboere etter et samlivsbrudd?

HELP-bloggen: Grensen mellom døds- og livsdisposisjoner kan være vanskelig å se