Arvepakt

Ved arvepakt forplikter arvelater seg til ikke å opprette, endre eller tilbakekalle testament.

Utgangspunktet er at et testament fritt kan tilbakekalles og endres av arvelater, jf arveloven § 55. Testator kan imidlertid selv binde seg til ikke å endre eller tilbakekalle testamentet gjennom en arvepakt dvs ved å avgi et særskilt løfte om ugjenkallelighet, jf arveloven § 56. Ved å opprette arvepakt avskjæres altså testasjonskompetansen for fremtiden. Arvepakter må opprettes i testaments former, jf. arveloven § 56, jf. §§ 48-52.