Avløpsanlegg

Et avløpsanlegg består av et innvendig og utvendig system som skal frakte avløpsvann vekk fra eiendommen.

Avløpsvann er vann som er forringet i kvalitet (forurenset) ved påvirkning fra menneskeskapte prosesser. Typiske eksempler på avløpsvann fra boliger er kloakk, spillvann og overflateavrennning. Avløpsvannet fra boliger blir som regel fraktet til et offentlig avløpsnett av rør der det fraktes til renseanlegg.