Avtaleinngåelsen ved boligkjøp

Bindende avtale mellom selger og kjøper inngås ved budaksept.

Det er ingen angrerett ved boligkjøp. Det er vanlig at det avholdes kontraktsmøte kort tid etter at avtale er inngått ved budaksept. Risikoen for eiendommen er hos selger inntil overtakelsen er gjennomført og kjøper har overtatt bruken av eiendommen.

Budaksept
Boligkjøperforsikring