Befaring

En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten.