Bevis

Bevis er et middel som skal dokumentere et påstått faktum. Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs. reelle bevis, for eksempel et åsted, gjenstander og dokumenter.