Bygningsforsikring

Forsikring som gjelder skade på bygningen.

Det vil variere hva som dekkes av forsikringen. Forsikringen tegnes av sameiet eller borettslaget og dekker typisk skade ved brann, vann og innbrudd. Bygningsforsikring kan også inneholde dekning av rettshjelpsbehov.