Dagpenger

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. For å få dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker hos NAV.

Dagpengene skal kompensere for tidligere inntekt, og dagpengesatsen er avhengig av størrelsen på tidligere inntekt.  Se folketrygdloven kap. 4.

Du kan også lese mer om dette på NAV sine sider .