Disponibelt rom

En uformell klassifisering av rom i bolig/bygning som innebærer at arealet kan tas i bruk, men høyst sannsynlig ikke oppfyller gjeldende krav til ”varig oppholdsrom”.

Arealet kan derfor ikke lovlig tas i bruk til soverom, kjøkken, stue eller annet varig opphold for mennesker. Det følger av rettspraksis at det i forbindelse med salg av bolig, vil være en mangel etter kjøpekontrakten dersom et areal som ikke oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom, i salgsdokumentene (typisk taksten) betegnes som ”disponibelt rom” uten at det samtidig i klartekst opplyses at rommet ikke oppfyller gjeldende forskriftskrav, på en slik måte at kjøper må forstå at arealet derfor ikke lovlig kan tas i bruk som varig oppholdsrom.

Den mest prinsipielle dommen om dette ble avsagt av Borgarting lagmannsrett den 15. april 2011 ("Dispromdommen").

Les advokat Silje N. Andresen sitt blogginnlegg om Arealopplysninger ved boligsalg