Erverv

Anskaffelse/tilegnelse av noe.

For eksempel ved kjøp.