Gjeldsforsikring

Forsikring som skal dekke forsikringstagers gjeld ved død.