Holde tilbake penger etter overtagelse

Når overtakelsen er gjennomført går instruksjonsretten over avtalt kjøpesum fra kjøper til selger.

Kjøper kan ikke holde tilbake penger etter dette tidspunktet. I svært sjeldne tilfeller kan det tenkes at kjøper kan forsøke å holde tilbake penger for å sikre sitt krav, dette må eventuelt drøftes med en advokat .