Jordskifte

Et samlebegrep for en rekke avgjørelser som går ut på å rydde opp i uklare eller uhensiktsmessige eiendomsforhold, samt avklare tvister om grenser, eiendomsrett, bruksrett m.m.